jak převést videa? ffmpeg je vykuchaný

Všechny věci, které nejdou zařadit do ostatních témat, např. diskuze a otázky o Linuxu, Apple, Windows.
Odpovědět
paternoster
Příspěvky: 76
Registrován: 05 led 2022, 16:38
Kontaktovat uživatele:

jak převést videa? ffmpeg je vykuchaný

Příspěvek od paternoster »

Chci na nasu převést video. Ale ffmpeg je vykuchaný. Proč?

Kód: Vybrat vše

disable-libx264 --disable-enc
oder=zmbv --enable-libsoxr --enable-version3 --enable-no
nfree --disable-openssl --disable-decoder=ac3 --disable-
decoder=ac3_fixed --disable-decoder=eac3 --disable-decod
er=dca --disable-decoder=truehd --disable-encoder=ac3 --
disable-encoder=ac3_fixed --disable-encoder=eac3 --disab
le-encoder=dca --disable-decoder=hevc --disable-decoder=
hevc_cuvid --disable-encoder=hevc_nvenc --disable-encode
r=nvenc_hevc --disable-decoder=h264 --disable-decoder=h2
64_cuvid --disable-encoder=libx264 --disable-encoder=lib
x264rgb --disable-encoder=h264_nvenc --disable-encoder=n
venc --disable-encoder=nvenc_h264 --disable-decoder=mpeg
2video --disable-decoder=mpegvideo --disable-decoder=mpe
g2_cuvid --disable-encoder=mpeg2video --disable-decoder=
mpeg4 --disable-decoder=mpeg4_cuvid --disable-decoder=ms
mpeg4v1 --disable-decoder=msmpeg4v2 --disable-decoder=ms
mpeg4v3 --disable-encoder=mpeg4 --disable-encoder=msmpeg
4v2 --disable-encoder=msmpeg4v3 --disable-decoder=mvc1 -
-disable-decoder=vc1 --disable-decoder=vc1_cuvid --disab
le-decoder=vc1image --disable-decoder=aac --disable-deco
der=aac_fixed --disable-decoder=aac_latm --disable-encod
er=aac --disable-decoder=on2avc --disable-encoder=ssa --
disable-encoder=ass --disable-encoder=dvbsub --disable-e
ncoder=dvdsub --disable-encoder=movtext --disable-encode
r=srt --disable-encoder=subrip --disable-encoder=text --
disable-encoder=webvtt --disable-encoder=xsub --disable-
encoder=movtext --disable-decoder=ssa --disable-decoder=
ass --disable-decoder=dvbsub --disable-decoder=dvdsub --
disable-decoder=ccaption --disable-decoder=pgssub --disa
ble-decoder=jacosub --disable-decoder=microdvd --disable
-decoder=movtext --disable-decoder=mpl2 --disable-decode
r=pjs --disable-decoder=realtext --disable-decoder=sami
--disable-decoder=stl --disable-decoder=srt --disable-de
coder=subrip --disable-decoder=subviewe --disable-decode
r=subviewe --disable-decoder=text --disable-decoder=vpla
yer --disable-decoder=webvtt --disable-decoder=xsub --di
sable-decoder=ccaption --disable-decoder=movtext --disab
le-decoder=subviewer --disable-decoder=subviewer1 --enab
le-asm --enable-neon --extra-ldflags='-L/root/workspace/
arm_64/ndk/LinkFS/usr/lib -L/root/workspace/arm_64/ndk/M
odel/TS-X28A/build/RootFS/usr/local/medialibrary/lib -Wl
,--rpath -Wl,/usr/local/medialibrary/lib' --extra-cflags
='-I/root/workspace/arm_64/ndk/LinkFS/usr/include -I/roo
t/workspace/arm_64/ndk/Model/TS-X28A/build/RootFS/usr/lo
cal/medialibrary/include -D_GNU_SOURCE -DQNAP -fstack-pr
otector-strong' --prefix=/root/workspace/arm_64/ndk/Mode
l/TS-X28A/build/RootFS/usr/local/medialibrary
 libavutil   55. 58.100 / 55. 58.100
 libavcodec   57. 89.100 / 57. 89.100
 libavformat  57. 71.100 / 57. 71.100
 libavdevice  57. 6.100 / 57. 6.100
 libavfilter   6. 82.100 / 6. 82.100
 libswscale   4. 6.100 / 4. 6.100
 libswresample  2. 7.100 / 2. 7.100
 libpostproc  54. 5.100 / 54. 5.100
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x33e7a2c0] Could not find co
dec parameters for stream 1 (Audio: aac (mp4a / 0x613470
6D), 48000 Hz, 2 channels, 256 kb/s): unspecified sample
 format
Consider increasing the value for the 'analyzeduration'
and 'probesize' options
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'po.mp4':
Skoro vše je disabled

Automatic encoder selection failed for output stream #0:
0. Default encoder for format mp4 (codec aac) is probabl
y disabled. Please choose an encoder manually.
Error selecting an encoder for stream 0:0

Unknown encoder ... Aac,hevc,libx264,h264

Nebo build(arm) obsahuje hardwarové kodeky (s jiným názvem)? Například h264_qsv v případě quicksync na počítači s intel x64.
QNAP bug hunter
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host